PFGL

High gloss finish gels in plenty of variants

PFGL-25
High viscosity // Clear
Viscosity highUV curing time 120 s
PFGL-27
Medium viscosity // Clear
Viscosity mediumUV curing time 120 s
PFGL-41
Medium viscosity // Clear
Viscosity mediumLED curing time 120 sUV curing time 120 s